22 Aspirantes a Policías Municipales de Tránsito iniciaron curso de formación